Planuri de învăţământ


Planuri de învăţământ licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
 • Psihopedagogie specială (PS)
 • Psihologie (PH)
 • Asistenţă socială (AS)


Plan

ANPIPPPSPHAS
2014-2017PlanPlanPlan
2015-2018
PlanPlan


Plan


Plan
2016-2019
PlanPlan
Plan


Plan
2017-2020
PlanPlan


Plan


Plan


2018-2021

Plan


Plan


Plan
Plan
2019-2022

PlanPlanPlanPlan


2020-2023PlanPlanPlanPlan
2021-2023PlanPlanPlanPlan
2022-2025PlanPlan.Plan,Plan
2023-2026PlanPlanPlanPlan

Planuri de învăţământ master

 • Consiliere și evaluare psihologică (CEP)
 • Pedagogie interactivă (PI)
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)

Plan

AN

CEPPIPETSMPSFCCDSAS
2015-2017PlanPlanPlanPlan
2016-2018
Plan


Plan
PlanPlan2017-2019

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

2018-2020

Plan
Plan
PlanPlan
Plan


2019-2021PlanPlanPlanPlanPlan
2020-2022PlanPlanPlan

Plan

Plan
2021-2023PlanPlanPlanPlanPlan
2022-2024PlanPlanPlanPlanPlan
2023-2025PlanPlanPlanPlanPlan


  Descrierea programelor de studii de licenţă


  Descrierea programelor de studii de master

  • Consiliere și evaluare psihologică
  • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
  • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
  • Servicii de asistenţă socială
   • Descriere  Programe postuniversitare

  PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

  MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

  PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ