Știri

Știri și comunicate recente

Zilele Asistenței Sociale la UAV Arad

07.03.2020

În cadrul FSEPAS, în luna martie sărbătorim Zilele Asistenței Sociale. Cadrele didactice universitare împreună cu studenții de la specializarea Asistență socială licență și master: Servicii de Asisten...

mai mult

PROIECTE POCU FSEPAS Educație Timpurire , incluzivă de calitate

20.11.2019

Organizarea unei dezbateri în vederea realizării analizei SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 ani.

mai mult

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială va asteapta cu specializari ...

Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...