News

Recent news

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL WORK PRACTICE, HEALTH AND EDUCATION: BUILDING TRUST ANS SOLIDARITY FOR A GOOD SOCIETY – 1 st Edition

24/05/2024

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL WORK PRACTICE, HEALTH AND EDUCATION: BUILDING TRUST AND SOLIDARITY FOR A GOOD SOCIETY 1st EditionARAD, 28th -29th of MAY 2024 ”AUREL VLAICU” UNIVERSITY OF ARAD F...

more

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE

05/05/2023

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE în cadrul Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Titlul proiect...

more

INVITAȚIE ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE 2023 Tema anului ”Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”

03/03/2023

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad alături de Direcția de Asistență Socială Arad, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România - Sucursala Judeteană Arad și Univ...

more

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE

23/02/2023

în cadrul Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Titlul proiectului „Învaţă să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătăţirea calităţii ofertelor educative şi a compe...

more

Events

Recent events

Entry 193001

09/03/2023

În data de 9 și 10 martie 2023, între orele 9-18, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistentă Socială, din cadrul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad vor avea loc lucrările de pe...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...