News

Recent news

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE

5/5/2023

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE în cadrul Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Titlul proiect...

more

INVITAȚIE ZIUA MONDIALĂ A ASISTENȚEI SOCIALE 2023 Tema anului ”Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”

3/3/2023

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad alături de Direcția de Asistență Socială Arad, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România - Sucursala Judeteană Arad și Univ...

more

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: PROIECTARE MODULARĂ DE CURSURI ANTREPRENORIALE

2/23/2023

în cadrul Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Titlul proiectului „Învaţă să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătăţirea calităţii ofertelor educative şi a compe...

more

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie

2/21/2023

23-24 februarie 2023 Rural Hack Challenge Online Evenimentul a reunit 102 participanți din țările implicate în proiect: România, Spania, Portugalia și Malta. Tema celui de-al doilea Rural Hack...

more

Events

Recent events

Entry 193001

3/9/2023

În data de 9 și 10 martie 2023, între orele 9-18, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistentă Socială, din cadrul Universității "Aurel Vlaicu" din Arad vor avea loc lucrările de pe...

more

AVU students helping children from Timis county

6/23/2022

The “Help us help them “campaign by future social workers graduating from The Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work, has reached Timis county. Coordinated by Assoc. Prof. Alina...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...