News

Recent news

„Improving employment chances in the Post-Covid Society”

11/17/2022

„Improving employment chances in the Post-Covid Society” Aurel Vlaicu University of Arad`s Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work comes to the aid studentss by trying to faci...

more

Finalizare program postuniversitar de perfecţionare: STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE în cadrul Proiectului co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

7/25/2022

Titlul proiectului „Învaţă să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătăţirea calităţii ofertelor educative şi a competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creşterii acces...

more

RURAL YOUTH OF EUROPE – RUYOU

7/19/2022

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie 19 iulie 2022 Un nou proiect strategic...

more

Psihologie

Facultatea de psihologie va asteapta cu specializari ...

more

Events

Recent events

AVU students helping children from Timis county

6/23/2022

The “Help us help them “campaign by future social workers graduating from The Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work, has reached Timis county. Coordinated by Assoc. Prof. Alina...

more

A special day for special children

5/31/2022

Gloria Arena has been animated by the voices of over 200 children, volunteers and teachers who have celebrated the international Children`s Day in advance. The Anagrama association in collaboration w...

more

Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie

4/20/2022

Workshop Dezvoltarea abilităților de analiză statistică în Psihologie 15-17 Aprilie 2022 Moneasa Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Soc...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...