Cercetare

  Activităţi de cercetare şi diseminare


  Centre de cercetare:

  La Universitatea Aurel Vlaicu din Arad -FSEPAS are loc Întâlnirea Transnationala pe proiectul ARPA in data de 13.05.2019 și Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului ARPA in 14.05.2019

  KA 2-PROGRAMME: ERASMUS Plus proiect strategic PROJECT ‘Digitalising a network for peer collaboration and learning in family and community resources for workers in the social, Strategic Partnerships for vocational education and training-2018-2021

  Ziua Mondiala a Asistentei Sociale

  Conferinta CSEI psihopedagogie speciala

  Proiect Erasmus+ TuTo

  Reviste ştiinţifice:

  1. Revista "Educatia Plus"

  Deadline no.1-April 20 th (current year) no.2-October 20th (current year)

  Postare articole urmatorul Numar al Revistei

  Clasificarea CNCSIS: Categoria B +

  Baze de date internationale:

  2. Revista AGORA

  Prezentare

  În judeţul Arad, există câteva unităţi preuniversitare de şcolarizare a copiilor cu diferite probleme care au nevoie de cerinţe educative speciale, precum şi instituţii care se ocupă de asistenţa socială a persoanelor (cu sau fără dizabilităţi), iar consecinţa acestei situaţii este reprezentată de înfiinţarea, pe lângă Universitatea „Aurel Vlaicu” a Programelor de studii Asistenţa Socială şi Psihopedagogia specială, în alcătuirea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială. Viabilitatea unui Program de studii universitare la nivel de licenţă derivă tocmai din presiunea pe care aceste şcoli şi instituţii de asistenţă socială o exercită asupra necesităţii formării de resurse umane, în stare să se ocupe în mod profesionist de educarea copiilor cu cerinţe speciale şi a persoanelor care au nevoie de sprijin specializat din punct de vedere social. Apariţia revistei AGORA AS&PS, în domeniul Asistenţei sociale şi Psihopedagogiei speciale, constituie un eveniment în important pentru studenţii care se pregătesc pentru o carieră în aceste domenii. Acest lucru este consecinţa existenţei Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, în jurul căreia s-a conturat o dinamică echipă de cadre didactice universitare. Revista şi-a început activitatea în anul 2006 cu intenţia asumată de a fi acreditată. Responsabilitatea apariţiei revistei semestriale o are, din partea facultăţii, conf. dr. Olga Moldovan, precum şi colegiul de redacţie. Vrem să devină o revistă de referinţă pe plan zonal, manifestând deschidere pentru arealul transfrontalier din ţinutul arădean, maghiar şi sârbesc, precum şi pentru cel european.