Cadre Didactice

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2022-2023 SEMESTRUL AL I-LEA

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2022-2023 SEMESTRUL AL II-LEA


 • Calendarul
 • Disciplinele propuse la concurs

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2020


 • Disciplinele propuse la concurs

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2019


  • Posturi asociate
  • Calendar concursMembrii Consiliului Facultății de Științe ale Educației, Psihologie Și Asistență Socială

 • Prof. univ. dr. Alina-Felicia ROMAN
 • Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN
 • Conf. univ.dr. Anca-Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr.Tiberiu-Sandu DUGHI
 • Conf. univ. dr. Evelina-Cornelia BALAŞ
 • Lector.univ.dr. Sonia –Carmen IGNAT
 • Conf. univ.dr. Alina COSTIN
 • Conf. univ.dr. Alina- Maria BREAZ
 • Student Giulia Sorana ROPOTICĂ II PH
 • Student Andreea-Luciana HODOŞAN
 • Student Graziella KOVACS

Consiliul Departamentului de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Conf. univ.dr. Anca Manuela EGERĂU
 • Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN
 • Conf. univ. dr.Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ.dr. Alina COSTIN
 • Conf. univ. dr. Camelia –Nadia BRAN

Comisii

Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

 • Preşedinte: Prof. univ. dr. Alina- Felicia ROMAN
 • Prof. univ. dr. Dorin- Nicuşor HERLO
 • Conf. univ.dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ. dr. Alina COSTIN

Comisia pentu consiliere şi orientare profesională

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. Ovidiu –Florin TODERICI
 • Lect. univ.dr. Maria – Mioara LAZĂR
 • Lect. univ. dr. Sonia –Carmen IGNAT
 • Lect.univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI
 • Student Alexandra PĂIUŞAN

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 • Preşedinte: Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN
 • Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU
 • Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ
 • Conf. univ. dr. Nadia-Camelia BRAN
 • Conf.univ.dr. Alina-Maria BREAZ
 • Studentă Daniela IOJA

Comisia pentru relaţii internaţionale

 • Preşedinte: Conf .univ. dr. Dana-Veronica RAD
 • Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN
 • Asist.univ.drd. Rucsandra HOSSU
 • Student Noemi ZAMBORI

Comisia pentru donaţii şi sponsorizări

 • Preşedinte: Conf. univ.dr. Alina- Maria BREAZ
 • Asist .univ. dr. Edgar DEMETER
 • Student Laura HERLO

Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

 • Preşedinte: Conf.univ.dr. Renate-Liliana BRAN
 • Lector univ.dr. Henrietta TORKOS
 • Conf. univ. dr. Dana-Veronica RAD

Comisia de audit intern în procesul de învăţământ şi cercetare

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. Evelina BALAŞ
 • Prof. univ. dr. Lavinia BETEA
 • Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ
 • Lect. univ.dr. Gabriela -Sorina VANCU
 • Lect.univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI

Comisia de orar

 • Preşedinte: Lect. univ. dr. Sonia -Carmen IGNAT
 • Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ.dr. Evelina –Cornelia BALAŞ
 • Asist. univ.dr. Edgar DEMETER
 • Asist.univ.drd. Editha COŞARBĂ

Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. Anca Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf.univ.dr. Alina COSTIN
 • Conf.univ.dr.Camelia-Nadia BRAN

Comisia ALUMNI

 • Preşedinte: Lect. univ.dr. Gabriela-Sorina VANCU
 • Lector univ.drd. Henrietta TORKOS
 • Asist. univ.drd. Adela REDEȘ
 • Asist.univ.drd. Roxana CHIŞ
 • Student: Alina BONDEA

Comisia de burse

 • Preşedinte: Conf.univ.dr. Tiberiu –Sandu DUGHI
 • Student: Daniela IOJA
 • Student: Roana-Diana ORZEAŢĂ – PIPP II
 • Student: Ropotică Giulia-Sorana
 • Student: Creţ Cătălina
 • Secretar şef facultate: Mihaela-Anca HĂDEAN

Comisia ERASMUS

 • Preşedinte: Lect.univ.dr. Sonia-Carmen IGNAT
 • Prof. univ. dr. Alina -Felicia ROMAN
 • Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN - GAVRILĂ
 • Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr. Dana – Veronica RAD

  Planul strategic

  • Plan strategic

  Planul operațional