Cadre Didactice

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2023-2024 SEMESTRUL I

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2022-2023 SEMESTRUL AL II-LEA

 • Calendarul
 • Disciplinele propuse la concurs

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2023


 • Disciplinele propuse la concurs

CONCURS PENTRU CADRE DIDACTICE ASOCIATE AN UNIV 2023


  • Posturi asociate
  • Calendar concurs

Membrii Consiliului Facultății de Științe ale Educației, Psihologie Și Asistență Socială

 • Prof. univ. dr. Alina-Felicia ROMAN
 • Conf. univ.dr. Anca-Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr.Tiberiu-Sandu DUGHI
 • Conf. univ. dr. Evelina-Cornelia BALAŞ
 • Lector.univ.dr. Sonia –Carmen IGNAT
 • Conf. univ.dr. Alina COSTIN
 • Conf. univ.dr. Ovidiu Florin TODERICI
 • Student Giulia Sorana ROPOTICĂ I CEP
 • Student Andreea-Luciana HODOŞAN
 • Student MEDREA NATALIA ANDREEA

Consiliul Departamentului de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială

Conf. univ.dr. Costin Alina

 • Conf. univ.dr. Anca Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr.Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ.dr.
 • Conf. univ. dr. Evelina Cornelia BALAŞ

Comisii

Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

Preşedinte: Prof. univ. dr. Alina- Felicia ROMAN

 • Conf. univ. dr. Evelina BALAŞ
 • Conf. univ.dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ. dr. Lilia BRAN

Comisia pentu consiliere şi orientare profesională

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. Ovidiu –Florin TODERICI
 • Asist. univ.drd. Ruxandra HOSSU
 • Conf. univ. dr. Sonia – Carmen IGNAT
 • Lect.univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI
 • Student Julia ROPOTICA

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 • Preşedinte: Prof. univ. dr. Vancu Gabriela Sorina
 • Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr. Evelina Cornelia BALAŞ
 • Conf. univ. dr. Alina COSTIN
 • Conf.univ.dr. Dana RAD
 • Studentă Daniela IOJA

Comisia pentru relaţii internaţionale

Preşedinte: Conf .univ. dr. Dana-Veronica RAD

 • Conf.univ.drd. Ovidiu Florin TODERICI
 • Asist .univ. dr Editha COSARBA
 • Student Ramona BICĂZAN

Comisia pentru donaţii şi sponsorizări

Preşedinte: Conf. univ.dr. Alina- Maria BREAZ

 • Asist .univ. dr. Edgar DEMETER
 • Student Ciprian HERTE

Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

Preşedinte: Conf.univ.dr. Dana RAD

 • Lector univ.dr. Henrietta TORKOS
 • Conf. univ. dr. Remus RUNCAN

Comisia de audit intern în procesul de învăţământ şi cercetare

Preşedinte: Conf. univ. dr. Evelina Cornelia BALAŞ

 • Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ
 • Prof. univ. dr. Gabriela -Sorina VANCU
 • Lect. univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI
 • Lect.univ.dr. Hentietta TORKOS

Comisia de orar

Preşedinte: Conf. univ. dr. Sonia -Carmen IGNAT

 • Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf. univ.dr. Evelina -Cornelia BALAŞ
 • Conf.univ.drd. Alina COSTIN
 • Asist. univ.dr. Edgar DEMETER
 • Asist.univ.dr. Editha COSARBA

Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ

Preşedinte: Conf. univ. dr. Anca Manuela EGERĂU

 • Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI
 • Conf.univ.dr. Alina COSTIN

Comisia ALUMNI

Preşedinte: Lect. univ.dr. Gabriela-Sorina VANCU

 • Lector univ.dr. Henrietta TORKOS
 • Asist. univ.drd. Rad GAVRIL
 • Asist.univ.drd. Roxana CHIŞ
 • Student: Andreea HODOSAN

Comisia de burse

Preşedinte: Conf.univ.dr. Tiberiu –Sandu DUGHI

 • Student: Daniela IOJA
 • Student: Georgiana Mitela FĂRCUȚIU
 • Student: Giulia-Sorana ROPOTICĂ
 • Student: Cătălina CREȚ
 • Secretar şef facultate: Mihaela-Anca HĂDEAN

Comisia ERASMUS

Preşedinte: Conf.univ.dr. Sonia -Carmen IGNAT

 • Prof. univ. dr. Alina -Felicia ROMAN
 • Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN - GAVRILĂ
 • Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU
 • Conf. univ. dr. Dana – Veronica RAD


  DECAN - Prof. univ. dr. Alina -Felicia ROMAN

  DIRECTOR DPPAS - Conf. univ. dr. Costin Alina


  Planul strategic

  • Plan strategic

  Planul operațional