Grade Didactice

Data Colocviu februarie 2022, Complexul M, conform programării

In conformitate cu Metodologia Formării Continue a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar, OM nr.5561 din 7.11.2011, cu Ordinul nr.5397 din 5 .11.2013 pentru modificarea completarea Metodologiei privind formarea continuä a personalului din învätämântul preuniversitar, vä informäm cä în data de 12 februarie 2021, ora 11.00 va avea loc Colocviu de admitere pentru gradul didactic I în învätämânt, seria 2021-2023, categoria didacticä profesori , profesori învățământ primar institutori, învățători educatoare, pentru un număr (163) de candidati înscriși, din judetele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș.

Taxa de înscriere la Gradul didactic I - 200 lei, se achită prin virament bancar

DATE VIRAMENT : UAV ARAD CUI 3519500

Cont bancar- RO34RNCB0016005444810001 deschis la BCR ARAD

Cont bancar- RO 23 BTRL RONCRT0P15086401 deschis la BTRL ARAD

METODOLOGII