Grade Didactice

Data Colocviului pentru Gradul didactic I- 28 Ianuarie 2022, Complexul M (conform programării)

In conformitate cu Metodologia Formării Continue a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar, OM nr.5561 din 7.11.2011, cu Ordinul nr. 5397 din 5 .11.2013 pentru modificarea completarea Metodologiei privind formarea continuä a personalului din învätämântul preuniversitar, vä informäm cä în data de 28 ianuarie 2022, ora 10.00 va avea loc Colocviul de admitere pentru gradul didactic I în învätämânt, seria 2022-2024, categoria didacticä profesori, profesori învățământ primar, institutori, învățători, educatoare, pentru candidatii înscriși din judetele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș.

Taxa de înscriere la Gradul didactic I - 200 lei, se achită prin virament bancar

DATE VIRAMENT: UAV ARAD CUI 3519500

Cont bancar- RO34RNCB0016005444810001 deschis la BCR ARAD

Cont bancar- RO 23 BTRL RONCRT0P15086401 deschis la BTRL ARAD

METODOLOGII