Programul de formare psihopedagogică

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Bulevardul Revoluției nr. 77 sala 54 etaj 2

E-mail: dppduavarad@yahoo.com
Telefon: +4 0257 280 702 int. 4127

Director Departament: Conf.univ.dr. Ovidiu-Florin TODERICI

Secretar: Mirela MĂDUȚA

Program cu publicul: Luni-joi orele 12-15

Pentru a putea ocupa un post didactic în învăţământ un absolvent de studii universitare trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I (pentru învățământul gimnazial), urmat de Nivelul II (pentru învățământul liceal).

MISIUNEA

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – ca parte integrantă a ofertei educaționale a Facultăţii de Stiințe ale Educației, Psihologie şi Asistență Socială, reprezintă o importantă structură instituţională de formare iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Acest program este centrat pe formarea specialiștilor, a experților în domeniul educației, într-un cadru formal riguros, fundamentat ştiinţific şi cu înaltă relevanţă aplicativă. Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolvenţi, precum şi instrumentarea acestora sub raport pedagogic, psihologic şi psiho-social, formarea competenţelor de proiectare pedagogică, metodologice, evaluative, de comunicare, de identificare şi rezolvare a conflictelor interumane/ situaţiilor-problemă apărute în procesul didactic. Programul de formare oferă oportunitatea unor experiențe inedite de învățare, în contextul unui parteneriat real profesori–studenți, în acord cu noile perspective de dezvoltare ale învățământului universitar în context european. Acesta beneficiază de o infrastructură modernă, ce facilitează utilizarea unei metodologii interactive în cadrul experiențelor de învățare integrată. Dimensiunea aplicativă a programului este conferită de stagiile de practică pedagogică, de inserția crescută pe piața muncii și de internaționalizarea programului, asigurând astfel dimensiunile europene ale acestuia. În cadrul acestui program este facilitată cunoașterea optimă a factorilor bio-psiho-sociali și a principiilor dezvoltării personalității educabililor, a caracteristicilor procesului educațional, a formelor acestuia, a strategiilor de predare-învățare și evaluare, bazându-ne atât pe atitudinea constructivă față de contextul profesional, cât și pe asumarea rolului de promotor al valorilor știintifice, sociale, culturale, regionale și europene. Susținem realizarea unor cercetări științifice fundamentale și aplicative în domeniul pedagogiei și psihologiei, al didacticilor de specialitate, cât și implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului, de sprijinire a reformei educaționale.

TEME DE CERCETARE

Studenții Facultății de Științe Exacte au posibilitatea de a urma Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I în paralel cu programul de licență care are incluse în planul de învățământ între disciplinele facultative, pachetul de discipline aferente acestui program. Aceste discipline sunt distribuite după cum urmează:

Plan de învăţământ

Fișe de disciplină

Nivelul I

  Nivelul II

   Orar

   Pentru a urma acest program de formare, în momentul înscrierii la facultate, se completează o cerere de înscriere suplimentară, urmând ca după dobândirea calității de student, să se plătească o taxă semestrială aferentă cursurilor prevăzute în semestrul respectiv, care se stabilește anual de Senatul Universității.

   Taxe

   • Taxă de înscriere la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru cariera didactică – studii postuniversitare (nu se
    aplică studenților UAV)-100 de lei
   • Taxa de școlarizare pentru la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru studenți-150 de lei/disciplină

   Taxele de școlarizare pot fi achitate la casieria universității sau prin virament bancar

   Explicaţia: Taxă de scolarizare licenţă / master / Nume şi prenume student / Facultatea / Anul de studiu

   VIZUALIZARE RESTANȚE TAXE: Platforma UAV S.U.M.S.: http://core.uav.ro - Meniu E-learning - Restante taxe

   DATE VIRAMENT : UAV ARAD CUI 3519500

   • cont bancar RO34RNCB0016005444810001 deschis la BCR ARAD
   • cont bancar RO 23 BTRL RONCRT0P15086401 deschis la BTRL ARAD

   Casieria Universității "Aurel Vlaicu" din Arad

   • Adresa: Arad, Bulevardul Revoluției nr. 77, etaj 2, camera 54 program: luni-vineri, orele 8-16

   PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

   • Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru
    profesia didactică – Nivel I – 1200 lei/nivel
   • Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru
    profesia didactică – Nivel II – 1200 lei/nivel

   Metodologia

     1. Locatii practică

      • Liceul ”Tehnologic Henri Coandă” – Inginerie (Toate specializările)
      • Colegiul Economic – Științe economice
      • Liceul ”Adam Muller Guttenbrunn” – Matematică
      • Colegiul Național ”Moise Nicoară” – Limba română
      • Colegiul Economic – Teologie ortodoxă pastorală
      • Liceul de artă ”Sabin Drăgoi” – Teologie penticostală didactică
      • Colegiul Național ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” – Educație fizică și sport
      • Colegiul Național ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” – Psihologie
      • Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” – Limba engleză
      • Colegiul Național ”Moise Nicoară” – Informatică

     2. Mentori practică

      • Prof. Borlea Maria - Matematică
      • Prof. Cameniță Daniela – Informatică
      • Prof. Băișanu Steliana – Inginerie
      • Prof. Stoiadin Gabriela – Științe economice
      • Prof. Maxim Andreia – Limba română
      • Prof. Sirca Veronica – Teologie ortodoxă pastorală
      • Prof. Poduț Dănuț – Teologie penticostală didactică
      • Prof. Tomescu Mariana – Educație fizică și sport
      • Prof. Bocancea Cristian – Psihologie
      • Prof. Marinescu Livia – Limba engleză

     3. Coordonatori practică

      • Lect.univ.dr. Chiș Violeta – Informatică
      • Lect.univ.dr. Popa Lorena – Matematică
      • Prof.univ.dr. Cernușcă Lucian – Științe economice
      • Lect.univ.dr. Popa Lucian – Educație fizică și sport
      • Conf.univ.dr. Pădurean Alina – Limba engleză
      • Conf.univ.dr. Drăucean Adela – Limba română
      • Conf.univ.dr. Lucaci Călin – Arte vizuale
      • Lect.univ.dr. Toderici Ovidiu – Psihologie
      • Lect.univ.dr. Albu Filip – Teologie ortodoxă pastorală

     4. Ghid practică pedagogică

     • Galerie foto

     Finalizare Studii

     Programul de formare psihopedagogică se încheie cu: Examen de absolvire – Nivelul I, având alocate 5 credite și are ca finalitate obţinerea Certificatului de absolvire al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I.

     Portofoliu didactic


     Cod
     Document
     Aprobat