Orare

  • Asistenta sociala
  • Consiliere si evaluare psihologica
  • Pedagogia învatamântului primar si prescolar
  • Pedagogie interactiva
  • Politici si strategii ale formarii competentelor pentru cariera didactica
  • Psihologie
  • Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici
  • Psihopedagogie speciala
  • Servicii de asistenta sociala