Orare

Psihologie, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă

Asistenţă socială, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Pedagogie interactivă, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică , Master, Învăţământ cu frecvenţă

Servicii de asistenţă socială, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Psihopedagogie specială, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă

Consiliere şi evaluare psihologică, Master, Învăţământ cu frecvenţă (IF)