Burse

IMPORTANT

DOSARELE PENTRU BURSE SOCIALE SE POT DEPUNE ÎNCEPÂND CU 06.03.2023 PÂNĂ ÎN DATA DE 17.03.2023

LA SECRETARIAT ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

CONTINUTUL DOSARULUI (ACTELE NECESARE) LE GĂSIŢI ÎN REGULAMENTUL DE BURSE AFIŞAT LA AVIZIER

ŞI PE SITE-UL www.uav.ro Regulamentul 68 cât şi pe link-ul https://psihologie.uav.ro/informatii-studenti/burse

Notă:

Pentru a se acorda bursa socială persoanelor cu venituri reduse, se ia în calcul venitul mai mic de 1524 de lei/ persoană aferent lunii Decembrie 2022;

1898 de lei/persoana aferent lunii Ianuarie 2023,respectiv Februarie 2023 . Dosarele incomplete la finalul perioadei de depunere nu se iau în considerare de către comisia de burse!


Documente interne burse

IMPORTANT