Burse

IMPORTANT

ANUNȚ BURSE DOSARELE PENTRU BURSE SOCIALE SE POT DEPUNE ÎNCEPÂND CU 26.02.2024 PÂNĂ ÎN DATA DE 08.03.2024 LA SECRETARIAT ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL. CONTINUTUL DOSARULUI (ACTELE NECESARE) LE GĂSIŢI ÎN REGULAMENTUL DE BURSE AFIŞAT LA AVIZIER ŞI PE SITE-UL www.uav.ro Metodologie burse M18 cât şi pe link-ul https://psihologie.uav.ro/informatii-studenti/burse

Notă: Pentru a se acorda bursa socială persoanelor cu venituri reduse se iau în calcul veniturile din ultimele 12 luni (martie 2023 – februarie 2024 ; salariu mediu net 1928 lei/membru de familie). La dosarul de bursa socială se pune copie CI pentru persoanele peste 14 ani si copie certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani. Dosarele incomplete la finalul perioadei de depunere nu se iau în considerare de comisia de burse.


Documente interne burse

IMPORTANT

PENTRU BURSELE DE PERFORMANȚĂ

SE DEPUNE DE CĂTRE STUDENȚII ELIGIBILI (BURSĂ PERFORMANȚĂ 1 – MEDIE PESTE 9.80, BURSĂ PEFORMANȚĂ 2 – MEDIE PESTE 8.50) CEREREA DE SOLICITARE A BURSEI,

ÎN PERIOADA 26.02.2024 – 08.03.2024

ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL.

Notă : Numărul final, pe an de studiu, de studenți bursieri care au solicitat bursă va fi stabilit de comisia de burse pe baza criteriului proporționalității, în funcție de cuantumul burselor (Bursa socială – 900 lei, performanță I – 1100 lei și performanță II – 1000 lei) și de fondul de burse alocat Facultății.