Admitere

Inscriere la UAV Arad
A
dmitere UAV 2024
  1. 🎓🎓Rezultatele admiterea de vară UAV
  2. Rezultatele admiterii la licență vor fi publicate in 30 iulie atât la centrul de înscriere precum și pe siteul https://admitere.uav.ro/.
  3. Contestațiile se pot depune la centrul de înscriere, în data de 14 septembrie. 🔥🔥🔥Important! Cei care sunt admiși trebuie să-și confirme locul în perioada 26-30 iulie (între orele 9.00-17.00), în caz contrar vor pierde locul. 👉Pentru cei care sunt admiși la buget, confirmarea se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în orginal (cei care nu au depus-o în momentul înscrierii) la comisia la care s-au înscris și prin plata taxei de înmatriculare de 150 lei. 👉Pentru cei care sunt admiși la taxă, confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare la casieria universității.
  4. Semnarea contractelor se va realiza la sediul admiterii, (clădirea BNR-vizavi de Primărie).
  5. Comisie admitere 2024-Programarea interviului pentru programele de master din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială
  6. Confirmare locuri
  7. Tematica si Bibligrafie Master CEP
  8. Tematica și Bibliografia Științele educației
  9. Tematica si Bibliografie Master SAS

CONFIRMĂRI LOCURI CANDIDAȚI ADMIȘI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SEDIUL ADMITERE UAV BULEVARDUL REVOLUȚIEI NR.72,

INTERVAL ORAR 09.00-17.00

Programarea pentru proba interviu admitere programe de master FSEPAS:Universitatea Aurel Vlaicu, Complex M, strada Elena Drăgoi nr. 2-4

Consiliere și evaluare psihologică,

Servicii de asistență socială,

Pedagogie Interactivă,

Programul de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, proba aptitudini,