Documente interne- Finalizare studii-Tematică lucrări


  Fișe ALUMNI

  Acte necesare absolvenți UAV

  1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

  2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

  3. COPIE SIMPLĂ CI

  4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

  5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

  6. FIŞA ALUMNI

  7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 400 LEI ORIGINAL

  8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

  9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

  10. FOLIE A4

  11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII


  Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.  Nr. crt.

  Nume și PrenumeTitluri: didactic, ştiinţific

  Domenii

  de

  cercetare

  științifică

  Teme licențăTeme disertație
  1BALAŞ EVELINA

  conferențiar

  doctor

  pedagogieLicențăDisertație
  2RAD DANA

  conferențiar

  doctor

  psihologieLicențăDisertație
  3BETEA LAVINIA

  profesor

  doctor

  psihologieLicențăDisertație
  4

  RUNCAN REMUS

  conferențiar

  doctor

  sociologie

  LicențăDisertație
  5BRAN LILIANA RENATE

  conferentiar

  doctor

  medicinăLicențăDisertație
  6BREAZ MARIA ALINA

  profesor

  doctor

  sociologieLicențăDisertație
  7COSTIN ALINA

  conferentiar

  doctor

  sociologieLicențăDisertație
  8CHIȘ ROXANAasistent univ.drd.psihologieLicențăDisertație
  9COȘARBĂ EDITHAlector univ.dr.științele educațieiLicență-
  10DANA DUGHIlector univ.dr.FilologieLicențăDisertație
  11DUGHI TIBERIU

  conferentiar

  doctor

  psihologieLicențăDisertație
  12EDGAR DEMETER

  asistent

  doctor

  psihologieLicență-
  13EGERĂU ANCA

  conferentiar

  doctor

  educatieLicențăDisertație
  14GAVRILĂ ARDELEAN MIHAELA

  profesor

  doctor

  medicinăLicențăDisertație
  15HERLO DORINprofesor, doctor,
  habilitat în Științele Educației
  didacticăLicențăDisertație
  16HOSSU RUCSANDRAasist.univ.drd.

  Știintele

  Educatiei

  Licență-
  17IGNAT SONIA

  conferențiar

  doctor

  psihologieLicențăDisertație
  18

  lector

  doctor

  sociologieLicențăDisertație
  19KELEMEN GABRIELA

  profesor

  doctor

  Științele educațieiLicențăDisertație
  20RAD GABRIEL

  asistent

  doctorand

  psihologie

  Licență-
  21

  ROMAN ALINA FELICIA

  profesor, doctor,
  habilitat în Științele Educației
  pedagogieLicențăDisertație
  22MIOARA LAZĂR

  lector

  doctor

  Psihiopedagogie
  specială
  LicențăDisertație
  23TORKOS HENRIETTA

  lector

  doctor

  Știintele

  Educatiei

  LicențăDisertație
  24VANCU GABRIELA SORINA

  conf.

  doctor

  PsihologieLicențăDisertație
  25TODERICI OVIDIU FLORIN

  conferențiar

  doctor

  sociologieLicențăDisertație