Finalizare studii

Documnete interne

Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 400 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII


Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.Nr. crt.

Nume și PrenumeTitluri: didactic, ştiinţific

Domenii

de

cercetare

științifică

Teme licențăTeme disertație
1BALAŞ EVELINA

conferențiar

doctor

pedagogieLicențăDisertație
2RAD DANA

conferențiar

doctor

psihologieLicențăDisertație
3BETEA LAVINIA

profesor

doctor

psihologieLicențăDisertație
4BRAN CAMELIA NADIA

conferențiar

doctor

pedagogieLicențăDisertație
5BRAN LILIANA RENATE

conferentiar

doctor

medicinăLicențăDisertație
6BREAZ MARIA ALINA

conferențiar

doctor

sociologieLicențăDisertație
7COSTIN ALINA

conferentiar

doctor

sociologieLicențăDisertație
8CHIȘ ROXANAasistent univ.drd.psihologieLicențăDisertație
9COȘARBĂ EDITHAasist.univ.drd.științele educațieiLicențăDisertație
10DANA DUGHIlector univ.dr.FilologieLicențăDisertație
11DUGHI TIBERIU

conferentiar

doctor

psihologieLicențăDisertație
12EDGAR DEMETER

asistent

doctor

psihologieLicențăDisertație
13EGERĂU ANCA

conferentiar

doctor

educatieLicențăDisertație
14GAVRILĂ ARDELEAN MIHAELA

profesor

doctor

medicinăLicențăDisertație
15HERLO DORINprofesor, doctor,
habilitat în Științele Educației
didacticăLicențăDisertație
16HOSSU RUCSANDRAasist.univ.drd.

Știintele

Educatiei

LicențăDisertație
17IGNAT SONIA

lector

doctor

psihologieLicențăDisertație
18JURCUŢ CAMELIA

lector

doctor

sociologieLicențăDisertație
19KELEMEN GABRIELA

profesor

doctor

Științele educațieiLicențăDisertație
20REDEȘ ADELA

asistent

doctorand

Știintele

Educatiei

LicențăDisertație
21

ROMAN ALINA FELICIA

profesor, doctor,
habilitat în Științele Educației
pedagogieLicențăDisertație
22MIOARA LAZĂR

lector

doctor

Psihiopedagogie
specială
LicențăDisertație
23TORKOS HENRIETTA

asistent

doctorand

Știintele

Educatiei

LicențăDisertație
24VANCU GABRIELA SORINA

lector

doctor

PsihologieLicențăDisertație
25TODERICI OVIDIU FLORIN

lector

doctor

sociologieLicențăDisertație

Fișe ALUMNI


Tematica examen licență 2019 - 2020


Teme de lucrari pentru licenţă

Teme de lucrari pentru dizertaţie