Comisii licență și disertație 2021 FSEPAS

Comisii licență și disertație 2021

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar – Program de studii de Licenţă

  • Comisia 1

Preşedinte: Prof.univ.dr. Roman Alina-Felicia

Membrii: Conf.univ.dr. Egerău Anca-Manuela

Lect.univ.dr. Vancu Gabriela Sorina

Secretar: Asist.univ.drd. Coșarbă Editha Margareta

  • Comisia 2

Preşedinte: Prof.univ.dr. Stoica Codruța

Membrii: Conf. univ. dr. Balaș Cornelia Evelina

Lect. univ. dr. Ignat Sonia Carmen

Secretar: Asist.univ.drd. Hossu Rucsandra

  • Comisia 3

Preşedinte: Prof.univ.dr. Kelemen Gabriela

Membrii: Conf.univ.dr. Rad Dana Veronica

Lect.univ.dr. Dughi Dana Eugenia

Secretar: Asist.univ.drd. Redeş Adela

  • Comisia 4

Preşedinte: Prof.univ.dr. habil. Herlo Dorin

Membrii: Conf.univ.dr. Dughi Tiberiu Sandu

Conf.univ.dr. Bran Camelia Nadia

Secretar: Asist.univ.dr. Torkos Henrietta


Psihopedagogie specială – Program de studii de Licenţă

Preşedinte: Conf.univ.dr. Egerău Anca-Manuela

Membrii: Prof.univ.dr. Roman Alina Felicia Prof.univ.dr. Kelemen Gabriela Conf.univ.dr. Balaș Cornelia Evelina

Secretar: Asist.univ.drd. Hossu Rucsandra


Psihologie – Program de studii de Licenţă

  • Comisia 1

Preşedinte: Conf.univ.dr. Dughi Tiberiu Sandu

Membrii: Conf.univ.dr. Rad Dana Veronica

Lect.univ.dr. Toderici Ovidiu Florin

Secretar: Asist.univ.drd. Chiș Roxana

  • Comisia 2

Preşedinte: Prof.univ.dr. habil. Betea Lavinia

Membrii: Lect.univ.dr. Ignat Sonia-Carmen

Lect.univ.dr. Vancu Gabriela-Sorina

Secretar: Asist.univ.dr. Demeter Edgard


Asistenţă socială – Program de studii de Licenţă

Preşedinte: Prof.univ.dr. Roman Alina Felicia

Membrii: Prof.univ.dr. Gavrilă-Ardelean Mihaela Florentina

Conf.univ.dr. Costin Alina

Conf.univ.dr. Bran Renate-Liliana

Secretar: Conf.univ.dr. Breaz Alina-Maria


Servicii de Asistenţă socială – Program de studii de Master

Preşedinte: Prof.univ.dr. Gavrilă-Ardelean Mihaela Florentina

Membrii: Conf.univ.dr. Costin Alina

Conf.univ.dr. Breaz Alina-Maria

Secretar: Conf.univ.dr. Bran Renate-Liliana


Pedagogie interactivă – Program de studii de Master

Preşedinte: Prof.univ.dr. Roman Alina Felicia

Membrii: Prof.univ.dr. Kelemen Gabriela

Conf.univ.dr. Balaş Cornelia Evelina

Secretar: Conf.univ.dr. Rad Dana Veronica


Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică – Program de studii de

Master:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Herlo Dorin

Membrii: Prof.univ.dr. Roman Alina-Felicia

Conf.univ.dr. Egerău Anca-Manuela

Secretar: Conf.univ.dr. Balaş Cornelia-Evelina

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici – Program de studii de Master

Preşedinte: Prof.univ.dr. Kelemen Gabriela

Membrii: Conf.univ.dr. Dughi Tiberiu-Sandu

Conf.univ.dr. Egerău Anca Manuela

Secretar: Lect.univ.dr. Ignat Sonia-Carmen

Consiliere şi evaluare psihologică – Program de studii de Master

Preşedinte: Conf.univ.dr. Dughi Tiberiu-Sandu

Membrii: Prof.univ.dr. habil.Betea Lavinia

Conf.univ.dr. Rad Dana-Veronica

Secretar: Lect.univ.dr. Ignat Sonia-Carmen


Program postuniversitar de psihopedagogie specială şi educaţie integrată

Preşedinte: Conf.univ.dr. Egerău Anca Manuela

Membrii: Lect.univ.dr. Vancu Gabriela-Sorina

Lect.univ.dr. Lazăr Mioara- Maria

Secretar: Asist.univ.dr. Demeter Edgar