Consiliul ştiinţific


Președinți de Onoare

 • ARDELEAN, Aurel, Prof. Univ. Dr.; membru ASM şi AOSR
 • BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr.; M.O. Academia Română şi AOSR
 • IFRIM, Mircea, Acad.Prof.univ.Dr. Secretar general - Academia de Știinte Medicale din România

Preşedinți:

 • COTORACI, Adina Coralia, Prof. Univ., Dr., Rector Univ. de Vest „Vasile Goldiș”, Arad
 • ISPAS, Alexandru T., Prof. Univ., Dr., IAFR Bucureşti
 • LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.,; Rector Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • SUCIU, Nicolae, Prof.univ. Dr., DHC, Manager Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu Rusescu”, Bucuresti

Vicepreşedinți:

 • FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ., Dr., m.ASM, m AOSR ; m.BASS; UMF „G.T.Popa”, Iaşi
 • GAVRILA- ARDELEAN, Mihaela - Prof. Univ., Dr., Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr., (m.t.) ASM şi AOSR, Bucureşti

Secretariat Științific:

 • CRETOIU, Dragos – Dr.MD – Centrul de excelenta MF al INSMC, București o KOZMA, Andrei, DHC, Dr., MMD, m.A.S.M., m.AOSR (a.), Bucureşti
 • LAZARESCU, Horia, CS II, PhD, MD – manager INRMFB, Bucureşti
 • MATEI, Dumitru, Prof.univ., Dr., INSMC, Bucureşti
 • NANU Michaela, CS I, Dr., INSMC, Bucureşti

Membri:

 • ARDELEAN, Aurel, Prof. Univ., Dr. m.ASM,
 • AVRAM Sultana, Conf. Dr., Sibiu
 • BACIU Adina, Dr., CS II, Bucureşti
 • BOGDAN T.Alexandru, Acad. Prof. Univ., Dr., AOSR (m.o.), Bucureşti
 • BREZAN, Florin, Dr. Bucuresti
 • BUDA Octavian, Prof. Univ., Dr. m.ASM, Bucureşti
 • CÂMPIAN R. Septimiu, Prof. univ., Dr., Cluj
 • CHIROVICI Eugen Ovidiu, MMD, DHC, PhD, Anglia
 • CIOMÂRTAN, Tatiana, Conf. Dr., Bucureşti
 • CIUREA Alexandru Vlad, Prof. Univ., Dr. Msc,
 • MDHC, Dr. m.ASM, Bucureşti
 • COSTEA, Octavia, Prof.univ.Dr. Bucureşti
 • COTORACI, Coralia Prof. Univ., Dr.
 • CRAIU, Mihai, Conf. Dr., Bucureşti
 • DOBRESCU M. Emilian, Prof. Univ., Dr., m.AOSR, Bucureşti
 • DWORAKOWSKA Zofia, Dr., Polonia
 • DOLDOR Elena, Dr., Anglia
 • FORNA Norina Consuela, Prof.univ., Dr., m.ASM, m.
 • AOSR, m. BASS ; Iaşi
 • FRANDES, Corina, Conf. Dr.,Arad
 • GAVRILA- ARDELEAN, Mihaela, Prof., Dr., Arad
 • GEANĂ Gheorghiţă, Prof.univ., Bucureşti
 • HANDJIEV Svetoslav, Dr., Bulgaria
 • IANCU Emilia, Dr., CS. I, Ploiești
 • IONESCU Alina Geanina, Conf., Dr, Sibiu
 • IONESCU-TÂRGOVIŞTE Constantin, Acad. Prof. Dr.Academia Română, ASM, Bucureşti
 • ISPAS Sabina, Acad. Prof. Univ., Dr., Academia Română, Bucureşti
 • KELEMEN Mihaela, Dr., Anglia
 • KOZMA, Andrei, DHC, Dr., MMD,ASM Bucuresti
 • LĂZĂRESCU Horia, Dr., Bucureşti
 • LILE, Ramona , Prof. Univ., Dr. m.AOSR
 • MAJURU Adrian, Dr., Bucureşti
 • MOTOC Adrian, Prof. Univ., Dr., Timişoara
 • MUREŞANU Dafin, Prof. Univ., m.ASM , Cluj
 • NANU Michaela, CS I, Dr., Bucureşti
 • NECULA Constantin, Conf. Dr.Pr., Sibiu
 • PAVLICA Tatjana, Dr., Serbia
 • PENDEFUNDA, Liviu, Acad. Prof. Univ. m.ASM,Dr., Iaşi
 • POPESCU Adrian, Dr., Sibiu
 • PRADA Gabriel, Prof.univ., Dr., Bucureşti
 • ROŞOIU Natalia, Prof. Univ, CS I, Dr.; Preşedinte Secţia Şt. Biologice AOSR (m.t.), Constanţa
 • ROVILLÉ-SAUSSE Françoise, Dr., Franţa
 • STATIVĂ Ecaterina, CS I, Dr., Bucureşti
 • STÎRCEA-CRĂCIUN Matei, CS I, Dr., Buc.
 • STOICESCU, Silvia, Prof.univ., Dr., Bucureşti
 • SURMAN Emma, Dr., Anglia
 • SZOMBATFALVI – TÖRÖK Francisc, L. univ.Dr. Ing., Sibiu
 • TOBA, George Florea, CS I, Dr. , Bucureşti
 • ŢIPLIC Ioan Marian, Prof. Dr., Sibiu
 • VOICU Alexandru, Ass. Prof. Univ., Dr., New York