DOSARELE PENTRU BURSE SOCIALE

10.03.2022

IMPORTANT

DOSARELE PENTRU BURSE SOCIALE SE POT DEPUNE ÎNCEPÂND CU 14.03.2022 PÂNĂ ÎN DATA DE 25.03.2022

LA SECRETARIAT ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

CONTINUTUL DOSARULUI (ACTELE NECESARE) LE GĂSIŢI ÎN REGULAMENTUL DE BURSE AFIŞAT LA AVIZIER

ŞI PE SITE-UL www.uav.ro Regulamentul 68 cât şi pe link-ul https://psihologie.uav.ro/informatii-studenti/burse

Notă: Pentru a se acorda busra socială persoanelor cu venituri reduse se ia în calcul venitul mai mic de 1386 de lei/ persoană aferent lunii decembrie, respectiv 1524 pentru ianuarie și februarie. Dosarele incomplete la finalul perioadei de depunere nu se iau în considerare de comisia de burse.