Burse

IMPORTANT

DOSARELE PENTRU BURSE SOCIALE SE POT DEPUNE
ÎNCEPÂND CU 03.10.2022 PÂNĂ ÎN DATA DE 13.10.2022
LA SECRETARIAT ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL

CONTINUTUL DOSARULUI (ACTELE NECESARE) LE
GĂSIŢI ÎN REGULAMENTUL DE BURSE AFIŞAT LA

AVIZIER

ŞI PE SITE-UL www.uav.ro Regulamentul 68 cât şi pe link-ul

https://psihologie.uav.ro/info...
Notă: Pentru a se acorda bursa socială persoanelor cu venituri reduse, se ia în calcul venitul mai mic de 1524 de lei/ persoană aferent lunilor
Iulie,August şi Septembrie. Dosarele incomplete la finalul perioadei de depunere nu se iau în considerare de către comisia de burse!

Documente interne burse

IMPORTANT