Study programmes

Planuri de învăţământ licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
 • Psihopedagogie specială (PS)
 • Psihologie (PH)
 • Asistenţă socială (AS)
ANPIPPPSPHAS
2014-2017Plan

Plan


Plan


Plan

2015-2018Plan


PlanPlanPlan

2016-2019Plan


PlanPlanPlan

2017-2020Plan


Plan
Plan
Plan


2018-2021

Plan
Plan
Plan
Plan2021-2022PlanPlanPlanPlan


Planuri de învăţământ master

 • Consiliere și evaluare psihologică (CEP)
 • Pedagogie interactivă (PI)
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)
ANCEPPIPETSMPSFCCDSAS
2015-2017Plan

PlanPlanPlan

2016-2018

PlanPlanPlanPlan


2017-2019

PlanPlanPlanPlanPlan

2018-2020

Plan
PlanPlan
Plan
Plan


2021-2022

PlanPlanPlanPlanPlan

Fișe de discipină

Licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
  • An I
  • An II
  • An III
 • Psihopedagogie specială (PS)
  • An I
  • An II
  • An III
 • Psihologie (PH)
  • An I
  • An II
  • An III
 • Asistenţă socială (AS)
  • An I
  • An II
  • An III

Master

 • Consiliere și evaluare psihologică (CEP)
  • An I
  • An II
 • Pedagogie interactivă (PI)
  • An I
  • An II
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
  • An I
  • An II
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
  • An I
  • An II
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)
  • An I
  • An II

Descrierea programelor de studii de licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Descriere
  • Prezentare
 • Psihopedagogie specială
  • Descriere
  • Prezentare
 • Psihologie
  • Descriere
  • Prezentare
 • Asistenţă socială
  • Descriere
  • Prezentare

Descrierea programelor de studii de master

 • Consiliere și evaluare psihologică
  • Descriere
 • Pedagogie interactivă
  • Descriere
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
  • Descriere
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
  • Descriere
 • Servicii de asistenţă socială
  • Descriere

Programe postuniversitare

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

 • Descriere
 • FIŞA PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
 • Plan de invatamant

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 • Descriere
 • Plan de invatamant

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ

 • Descriere
 • Plan de invatamant 20 credite
 • Plan de invatamant 60 credite

Responsabili programe de studii de licenţă:

Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PIPP

 • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
 • Orar consultații: luni 15-16 cabinetul 15.

Lect.univ.dr. Sonia Ignat-PH

 • E-mail: sonia.ignat@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri10-12, Sala 202

Conf.univ.dr. Alina COSTIN-AS

 • E-mail: alina.costin@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 10-12, Sala 20

Conf.univ.dr. Camelia Nadia BRAN-PS

 • E-mail: camelia.bran@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 14-16, Cabinetul 123

Responsabili programe de studii de masterat:

Prof.univ.dr. Dorin HERLO -PSFCCD

 • E-mail:dorin.herlo@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 13-14, Joi 15-16, Cabinetul 124

Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PETSM

 • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
 • Orar consultații: Luni 13:00 - 15:00, Marți10-11 cabinetul 15.

Conf.univ.dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ-SAS

 • mihaela.gavrila@uav.ro
 • Orar consultații: Joi 16-18, Cabinetul 20

Conf.univ.dr. Evelina BALAŞ-PI

 • evelina.balas@uav.ro
 • Orar consultații: Joi 17-18, Vineri 18-19, Cabinetul 202

Conf.univ.dr. Tiberiu Dughi -CEP

 • tiberiu.dughi@uav.ro
 • Orar consultații: Luni 10-12, Sala 15