Calitate

  • Raport evaluare cadre did de catre studenti
  • Raport evaluare colegiala
  • Raport evaluare director DPPAS
  • RAPORT CEAC - FSEPAS 2017
  • Raport decan FSEPAS 2017
  • Raport privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti FSEPAS
  • Raport privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti FSEPAS II
  • Raport decan 2018