Orare

Psihologie, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă (IF), an 1, sem. I 2020-2021

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă

Asistenţă socială, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Pedagogie interactivă, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică , Master, Învăţământ cu frecvenţă

Servicii de asistenţă socială, Master, Învăţământ cu frecvenţă

Psihopedagogie specială, Licenţă, Învăţământ cu frecvenţă

Consiliere şi evaluare psihologică, Master, Învăţământ cu frecvenţă (IF)