Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie

21.02.2023

23-24 februarie 2023

Rural Hack Challenge Online

Evenimentul a reunit 102 participanți din țările implicate în proiect: România, Spania, Portugalia și Malta.


Tema celui de-al doilea Rural Hack Challenge Online Creative Jam a fost TINERETUL, SOCIETATEA ȘI DEMOCRAȚIA: Sărăcie, sănătate și bunăstare, educație de calitate, egalitate de gen

http://ruralyouthofeurope.eu/rural-hack-challenge-2 .A fost utilizată platforma MIRO, pentru fiecare dintre cele 10 echipe alcătuite dintr-un număr aproximativ de 10 participanți. Fiecare ROOM a fost pregătit pentru următoarele subiecte: Autonomie, Factori socio-emoționali sănătate și bunăstare, Sărăcie și resurse, Bullying și Excluziune socială, Social media și știri false, Influență, Oportunități educaționale, Egalitatea de gen, Parteneriat și Voluntariat.

Provocarea a fost de a găsi o soluție la o problemă cu care se confruntă tinerii din mediul rural legată de cele 10 subiecte, de a parcurge toți pașii proiectați pe platforma Miro în ceea ce privește: echipă, problemă identificată, resurse, amenințări și soluții. Soluția a trebuit să fie prezentată într-o abordare Message in the Bottle sau într-o capsulă a timpului, pentru ca generațiile viitoare să o primească peste 50 de ani.

În prima zi, după înregistrarea participanților, a fost transmis mesajul din partea d-nei Rector Ramona Lile și a d-nei Decan Prof.univ.dr.Alina Roman, a fost prezentat proiectul și principalele obiective și înainte de a se acomoda cu platforma Miro, au fost oferite detalii tehnice tuturor participanților împreună cu accesul în platforma Miro. Patru mentori din partea Universității Aurel Vlaicu din Arad s-au rotit în fiecare ROOM, ajutând participanții să se implice în sarcină. În ultima oră a primei zile Diana, Melinda, Gianina, Edgar și Dana, în calitate de experți în psihologie invitați, au discutat în detaliu toate cele 10 subiecte propuse într-o manieră interactivă, permițând participanților să-și împărtășească opiniile cu privire la modul de integrare a acestor informații în prezentări finale. A doua zi a implicat lucrul la sarcini și prezentări în toate cele 10 ROOMS. În ultima oră a celei de-a doua zile, toate sălile au desemnat un lider care a împărtășit în ședința plenară sarcinile Miro rezolvate și prezentarea finală pentru juriu. Toți participanții au fost implicați activ în rezolvarea provocării.

Participanții din echipa câștigătoare vor primi premii Tech și li se va oferi oportunitatea de a participa fizic la următoarele evenimente ce vor fi organizate în cadrul proiectului RURAL YOUTH OF EUROPE – RUYOU (101081387 — RUYOU) finațat prin Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Call: CERV-2022-CITIZENS-CIV.