RURAL YOUTH OF EUROPE – RUYOU

19.07.2022

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială

Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie

19 iulie 2022

Un nou proiect strategic Proposal number: 101081387 depus la apelul CERV-2022-CITIZENS-CIV, Type of Action: CERV-LS (CERV Lump Sum Grants) a fost câștigat de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie, și planificat a începe în luna noiembrie 2022.

Consorțiul proiectului este alcătuit din:

  • AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL - EUROCIDADE CHAVES-VERIN, Portugal, Coordonator,
  • CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVIGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spain, Partener,
  • Fundación Galicia Europa, Spain, Partener,
  • AMICOS - ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA DAS COMARCAS DO BARBANZA E NOIA, Spain, Partener,
  • Regjun tramuntana, Malta, Partener,
  • UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD, Romania, Partener,
  • Asociación LUG OPEN FACTORY, Spain, Partener.

Ideea proiectului se bazează pe realitatea că multe dintre zonele rurale ale Europei se confruntă cu o provocare comună, anume capacitatea lor de a crea locuri de muncă de înaltă calitate și durabile a scăzut. În plus, tinerii din mediul rural se confruntă cu multe dificultăți, cum ar fi excluziunea socială, sărăcia, accesul redus la infrastructură și serviciile pentru tineret, acolo unde integrarea socială este esențială. De asemenea, majoritatea activităților pentru ei sunt costisitoare și necesită naveta, astfel încât aceștia nu-și pot permite să participe.

Problemele menționate sunt relevante pentru apel și politicile UE, deoarece sunt de natură globală, cu care se confruntă toți cetățenii, cu incidență deosebită în țările europene care suferă migrații masive de la rural la urban, lăsând zonele rurale depopulate. Este esențială abilitarea zonelor rurale și a tinerilor pentru a crea mai multe oportunități pentru ei înșiși, să-și dezvolte abilitățile și să participe la viața socială și economică a comunităților lor; promovarea economică, socială, durabilă și educațională în lumea rurală. Acesta este motivul principal pentru care tinerii organizațiilor noastre își doresc să implementeze acest proiect, deoarece va permite tinerilor din mediul urban să trăiască realitatea rurală și să aibă un schimb multicultural constant prin implicarea tinerilor atât din mediul urban, cât și din mediul rural din diferite țări.

Din acest motiv, obiectivul principal al proiectului nostru este de a deschide un forum de dezbatere transnațională, cu o metodologie inovatoare și imersivă, astfel încât tinerii să poată fi vocea zonelor rurale, pentru creșterea nivelului de conștientizare a diferitelor oportunități care le sunt disponibile și dezvoltarea de soluții posibile la provocările cu care se confruntă, după o pandemie, în acord cu Europa 2030. Acest proiect a fost creat pentru a da voce tinerilor de la 18 la 30 de ani pentru a stabili o dezbatere deschisă asupra Europei în probleme care sunt de interes pentru tinerii cetățeni: schimbările climatice, viitorul tineretului european și schimbări sociale după pandemie care au afectat mai mult teritoriile rurale (Europa goală); prin urmare contribuind la obiectivele apelului de promovare a valorilor UE, a statului de drept, a drepturilor fundamentale și democraţie. Promovarea abordărilor și instrumentelor democratice inovatoare pentru a ajuta cetățenii să-și facă vocea ascultată și aa face schimb public de opinii cu privire la toate domeniile de acțiune ale UE, în special instrumentele digitale, care implică tinerii cetățeni din medii diverse în discuții și acțiuni legate de clima și mediul nostru.

Acest proiect are următoarele obiective generale pentru a sprijini tineretul rural european:

● Îmbunătățirea nivelului de abilități și competențe cheie ale tinerilor, în principal a celor cu oportunități limitate, precum și promovarea participării la viața democratică a Europei și pe piața muncii, cetățenie activă, dialog intercultural, incluziun socială și solidaritate, prin oportunități sporite de a interacționa cu alți tineri, a învăța de la ei, de la lucrătorii de tineret, experții sau formatorii de opinie.

● Consolidarea dimensiunii internaționale a activităților de tineret, precum și a capacității lucrătorilor de tineret și a organizațiilor de sprijinire a tinerilor din mediul rural, prin intermediul cooperării cu țărilor partenere și acordând o atenție deosebită tinerilor cu dizabilități și principiului egalității de șanse.

Acest proiect urmărește să facă tinerii europeni conștienți de „Europa goală”, acele zone rurale care sunt depopulate din cauza lipsei de oportunități, promovând în același timp învățarea și schimbul de experiențe și culturi într-un mod incluziv. Scopul nostru este ca aproximativ jumătate dintre participanți să provină din mediul rural iar cealaltă jumătate dintr-o zonă urbană astfel încât dialogul dintre tineri să fie mai bogat. În cadrul proiectului, participanții se vor întâlni cu antreprenorii și tinerii care trăiesc în zonele rurale, vor împărtăși cu ei diferite oportunități disponibile și vor organiza interviuri pentru a face schimb de cunoștințe. Tinerii noștri vor desfășura și activități „Design Thinking”, prin care vor putea lucra și interacționa în echipe transnaționale, punând în practică tot ce au învățat în timpul experienței lor, în cadrul unui eveniment numit „Creative Jam” - un eveniment de două/trei zile în care tinerii lucrează împărțiți în grupuri transnaționale cu scopul de a găsi soluții la o problemă comună înțelegând în același timp cadrul legal și politic european și modul în care ideile lor pot ajunge la factorii de decizie politică și pot face diferența.

Proiectul de bazează pe o metodologie inovatoare, care le va permite tinerilor să stabilească legături transnaționale, să descopere noi puncte de vedere și să împărtășească experiențe și opinii în căutarea unui viitor mai bun. Aceste tipuri de activități încurajează foarte mult o atitudine antreprenorială, care permite tinerilor să-și dezvolte idei în țările lor de origine, încurajând participarea lor la un mediu social și la nivel economic, implicând, și punând laolaltă diferite profiluri în discuție pentru o mai bună abordare și oferind soluții la probleme și provocări actuale.

Astfel, Rural Youth of Europe își propune să permită tinerilor, experților și liderilor de opinie să analizeze viitorul tinerilor din mediul rural european în Anul European al Tineretului pentru proiectarea, facilitarea, informarea și reflectarea asupra tinerilor din mediul rural după pandemia de Covid. Pentru a ainge acest deziderat ne vom adresa asta tinerilor din diferite zone de influență care vor fi protagoniștii proiectului nostru. În același timp, această propunere reprezintă un proiect bazat de educație non-formală cu procese de formare inovatoare și dinamică de grup. Proiectul va îmbunătăți abilitățile tinerilor de a interacționa cu experți și cu lideri de opinie, deoarece li se va oferi posibilitatea de a împărtăși puncte de vedere și experiențe diferite, învățând unii de la alții despre viața în zonele rurale a diferitelor țări. Prin metode de educație non-formală, participanții își vor spori abilitățile sociale și culturale și se va încuraja participarea cetățenilor, în special a tinerilor care nu au acces la proiecte și programe europene. Vor participa la activități care le vor îmbogăți abilitățile soft și îi vor pregăti să facă pasul către o lume mai bună. Acest schimb de cunoștințe și opinii vor avea un impact socioeconomic semnificativ, deoarece tinerii vor aplica ceea ce au învățat odată ce se vor întoarce la casele lor din țările de origine, putând contribui la lupta pentru stoparea depopulării zonelor rurale; modernizându-le și îmbunătăținduși competențele antreprenoriale și de utilizare a noilor tehnologii și metode de educație non-formală.