Parteneriat în proiectul Erasmus +_KA2 Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences

08.04.2022

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare Inovare în Psihologie este partener alături de universități și asociații din Turcia, Portugalia, Bulgaria și Serbia, într-un nou proiect Erasmus +_KA2, cu o puternică componentă de cercetare. Aplicantul proiectului este Universitatea privată Istanbul Sabahattin Zaim University din Istanbul, Turcia.

În data de 8 aprilie 2022, a avut loc prima întâlnire Kick-off online meeting din cadrul proiectului Erasmus +_KA2 Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences 2021-1-TR01-KA220-HED-000031999. Proiectul a început oficial la data de 01.04.2022 și va dura 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea abilităților și competențelor de cercetare ale studenților, profesorilor și cercetătorilor pentru a facilita și accelera progresul lor în carieră în domeniul științelor sociale și educaționale, oferindu-le programe de formare personalizate.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Furnizarea de instrumente de formare pentru cercetătorii debutanți în științe sociale și educaționale pentru a-și crește abilitățile și competențele de cercetare, pentru a contribui la cariera lor profesională, pentru a-i face mai independenți și mai pregătiți în a deveni cercetători recunoscuți,

 2. Dezvoltarea de instrumente pentru cercetătorii recunoscuți din științe sociale și educaționale pentru a-și îmbunătăți abilitățile de cercetare în pregătirea, implementarea și evaluarea proiectelor, pentru a asigura colaborarea lor cu colegii și părțile interesate și pentru crearea de rezultate intelectuale inovatoare, pregătindu-i să devină cercetători consacrați,

 3. Completarea golului metodologic în domeniul cercetării și proiectelor,

 4. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele cu care se confruntă cercetătorii și academicienii din cauza lipsei unor instrumente și metodologii adecvate de formare în cercetarea științifică în domeniul social și educațional din învățământul superior,

 5. Creșterea oportunităților de e-learning/învățare combinată în acest domeniu prin intermediul platformelor digitale,

 6. Asigurarea accesului gratuit la resursele și materialele educaționale deschise în acest domeniu,

 7. Dezvoltarea rețelei și a sinergiilor între diferiți parteneri din zonă.

  Produsele intelectuale care vor fi elaborate în cadrul acestui proiect sunt:

  O1 Analiza nevoilor de formare: Acest rezultat, în sine, este o muncă de pregătire pentru activitățile următoare ale proiectului. Pentru a obține un impact crescut, este important să analizăm mai întâi problema în mod obiectiv, cuprinzător și extensiv. Pentru analiză, va fi creat un conținut de sondaj pentru a primi feedback-uri obiective de la grupul țintă al proiectului, cu contribuția partenerilor. Se vor colecta minim 450 răspunsuri. Feedback-urile vor fi analizate cu software-uri statistice și metodologie de către cercetătorii din consorțiul nostru. Primul nostru pas pentru crearea unui training personalizat va fi completat de acest set de activități și rezultate.

  O2 Program de formare pentru cercetătorii debutanți: Cercetătorii debutanți sunt persoane care efectuează cercetări sub supervizare în universități, institute de cercetare și industrie până la nivel de doctorat (inclusiv candidații la doctorat). Caracteristica lor principală este că nu pot efectua cercetări în mod independent, însă au capacitatea de a înțelege domeniul și ambiția de a învăța. Acest rezultat urmărește facilitarea și tranziția cercetătorilor din stadiul de debutanți la cercetători recunoscuți, prin dezvoltarea materialelor de instruire cu scopul de a crește abilitățile de cercetare în științe sociale și educaționale. 15 stagiari pilot din fiecare organizație vor primi cursuri pentru a testa rezultatele.

  O3 Programul de formare pentru cercetători recunoscuți

  Cercetătorii recunoscuți sunt asistenți de cercetare și doctoranzi care nu și-au stabilit încă un nivel semnificativ de independență. Dețin toate competențele cercetătorilor debutanți și au început să-și câștige independența. Chiar dacă au abilitățile necesare pentru cercetare și dezvoltare, ei nu au abilitățile necesare pentru pregătirea, implementarea, managementul, evaluarea unui proiect de cercetare. Acest rezultat urmărește facilitarea și tranziția ușoară a cercetătorilor recunoscuți spre cercetarea de excelență, prin dezvoltarea de materiale de instruire pentru a le spori abilitățile de colaborare, management, elaborarea de proiecte de cercetare și dezvoltare și pentru a asigura colaborarea lor cu zona industrială și piața serviciilor. 15 stagiari pilot din fiecare organizație vor primi cursuri pentru a testa rezultatele.

  O4 Platformă e-Learning și O5 Carduri digitale: Înainte de crearea platformei de e-learning și a cardurilor digitale, vor fi achiziționate software-uri și tools-uri pentru codificarea materialelor, deoarece acestea vor fi coloana vertebrală a conținutului. La finalizarea designului interfețelor, acesta va fi evaluat de partenerii și colaboratorii noștri. Când vor fi finalizate, materialele vor fi convertite pentru e-learning și încărcate pe platforme digitale.

  O6 Manualul formatorului: O2-O3 sunt materiale multifuncționale care pot fi folosite și ca instrumente de autoînvățare. Așadar, intenționăm să creăm un ghid/manual pentru formatori pentru a facilita procesul de predare. Acest manual va include practici, întrebări/răspunsuri cu privire la tematicile abordate, subiectele care trebuie elaborate/subliniate în timpul predării și, de asemenea, modul de utilizare a platformei de e-learning și a cardurilor digitale pentru oportunități de învățare mixtă. Când manualul va fi finalizat, va fi implementată o instruire pilot pentru a testa impactul materialului și pentru a primi feedback de la participanți. De asemenea, participanții vor fi selectați conform unor criterii obiective stabilite de consorțiu.

  O7 Raportul celor mai bune practici: va fi pregătit un raport cu cele mai bune practici care evaluează și rezumă toate fazele proiectului.

  Pentru diseminarea rezultatelor vor fi urganizate Conferințe Naționale și o Conferință Finala în Turcia, Serbia, Bulgaria, Portugalia și Romania.

  Coordonator proiect: Conf.univ.dr. Dana Rad