Organizarea unei dezbateri în vederea realizării analizei SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 ani.

17.12.2019