Anunț privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)” CATEGORIA a II-a

12.10.2020