Anunț privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”

22.07.2020

În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC”,cod proiect

POCU/446/6/22, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în calitate de Partener în proiect, organizează

un program de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul „Educație timpurie

incluzivă și de calitate”(5 module, 100 de ore, 25 de credite).Acest program vine în întâmpinarea

cerinţelor europene privind dezvoltarea competenţelor personalului didactic în domeniul organizării

procesului educațional la vârstele timpurii, fiind axat pe oportunitatea dezvoltării competenţelor cadrelor

didactice care predau în învăţământul preşcolar și antepreșcolar.