Anunț privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22

02.10.2020

SESIUNEA A II-A

„EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”