Finalizare Studii

Reglementări privind examenele şi lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master

SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2019 - LICENTA

SpecializareaData depunerii dosarului de licenţăData susţinerii
Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar
25 iunie, 26 iunie
2 iulie şi 3 iulie
Psihopedagogie specială24 iunie1 iulie
Psihologie26 iunie4 iulie
Asistenţă socială24 iunie
1 iulie

SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2019 - DIZERTATIE

SpecializareaData depunerii dosarului de licenţăData susţinerii
Servicii de Asistenţă socială4 iulie12 iulie
Pedagogie interactivă
4 iulie10 iulie
Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
4 iulie11 iulie
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici5 iulie12 iulie
Consiliere şi evaluare psihologică
5 iulie
11 iulie

Formulare

Fișe ALUMNI

Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.


Tematica examen licență

Susţinere a lucrărilor de Licenţă/Master

Teme de lucrari pentru licenţă

Teme de lucrari pentru dizertaţie