Programe Studii

Planuri de învăţământ licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
 • Psihopedagogie specială (PS)
 • Psihologie (PH)
 • Asistenţă socială (AS)


Plan

ANPIPPPSPHAS
2014-2017PlanPlanPlan
2015-2018
PlanPlan
Plan
Plan


2016-2019
PlanPlan
Plan
Plan


2017-2020
PlanPlan
Plan
Plan


2018-2021

Plan
Plan
Plan
Plan


2019-2022PlanPlanPlanPlan


Planuri de învăţământ master

 • Consiliere și evaluare psihologică (CEP)
 • Pedagogie interactivă (PI)
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)

Plan

AN

CEPPIPETSMPSFCCDSAS
2015-2017PlanPlanPlanPlan
2016-2018
Plan


Plan
PlanPlan2017-2019

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan


2018-2020

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan


2019-2022PlanPlanPlanPlanPlan

Fișe de discipină

Licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
  • An I
  • An II
  • An III
 • Psihopedagogie specială (PS)
  • An I
  • An II
  • An III

Master

 • Consiliere și evaluare psihologică (CEP)
  • An I
  • An II
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
  • An I
  • An II
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)

Descrierea programelor de studii de licenţă

Descrierea programelor de studii de master

 • Consiliere și evaluare psihologică
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
 • Servicii de asistenţă socială
  • Descriere

Programe postuniversitare

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ

Responsabili programe de studii de licenţă:

Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PIPP

 • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
 • Orar consultații: luni 15-16 cabinetul 15.

Lect.univ.dr. Sonia Ignat-PH

 • E-mail: sonia.ignat@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri10-12, Sala 202

Conf.univ.dr. Alina COSTIN-AS

 • E-mail: alina.costin@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 10-12, Sala 20

Conf.univ.dr. Camelia Nadia BRAN-PS

 • E-mail: camelia.bran@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 14-16, Cabinetul 123

Responsabili programe de studii de masterat:

Prof.univ.dr. Dorin HERLO -PSFCCD

 • E-mail:dorin.herlo@uav.ro
 • Orar consultații: Miercuri 13-14, Joi 15-16, Cabinetul 124

Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PETSM

 • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
 • Orar consultații: Luni 13:00 - 15:00, Marți10-11 cabinetul 15.

Conf.univ.dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ-SAS

 • mihaela.gavrila@uav.ro
 • Orar consultații: Joi 16-18, Cabinetul 20

Conf.univ.dr. Evelina BALAŞ-PI

 • evelina.balas@uav.ro
 • Orar consultații: Joi 17-18, Vineri 18-19, Cabinetul 202

Conf.univ.dr. Tiberiu Dughi -CEP

 • tiberiu.dughi@uav.ro
 • Orar consultații: Luni 10-12, Sala 15