Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer”Invitaţie | Comitet de organizare | Consiliul ştiinţific | Fişă înscriere/Online registration | Taxa de participare | Program | Contact

Ne apropiem de următorul eveniment – deja tradiţional - pentru cei care desfaşoară o activitate ştiinţifică legată de antropologie: Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer” - ediţia de toamnă 2018, Arad.

Evenimentul, cu participare internațională, va începe cu o Deschidere oficială și conferințe în plen, în ziua de Joi 18 octombrie 2018; la ora 13:00 în locația Corp M, Micalaca a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad. Lucrările Simpozionului vor continua a doua zi, 19 oct. 2018 cu începere de la ora 10 a.m., pe secțiuni, și anume: secțiunea de antropologie bio-medicală în locația Sala Senatului a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Arad situată în Bd. Revoluției, nr. 78, iar secțiunea de antropologie socio-culturală și economică în locația mai sus amintită a UAV, corp M, Micalaca, Arad. Încheierea lucrărilor, masa rotundă, concluziile și acordarea diplomelor de participare, se va face în ziua de Sâmbătă 20 oct. 2018 cu începere de la ora 10 a.m. în Sala de conferințe a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Arad din Campusul universitar, str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad.

Girul ştiinţific şi organizatoric este dat de institutele, comisiile şi societăţile care şi în anii precedenţi au fost prezente şi au organizat evenimentul: Comisia de Antropologie a Academiei Române, Institutul de Antropologie « Fr.I.Rainer » - Academia Română, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului « Alessandrescu Rusescu » şi Societatea Academică de Antropologie. Parteneri şi colaboratori: Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință din România şi Institutul național de recuperare, medicină fizică şi balneoclimatologie.

Organizatorii principali ai acestei ediții sunt cele două Universități din Arad: Universitatea "Aurel Vlaicu" din ARAD, Universitatea de Vest "VASILE GOLDIȘ" ARAD și Societatea Academică de Antropologie - Filiala Arad.

Tema simpozionului din acest an este "ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT", temă ce s-a dorit a fi una generoasă, în aşa fel încât toţi să beneficiem de o experienţă pozitivă legată de ultimele direcţii de dezvoltare ale antropologiei, ca ştiinţă despre om în integralitatea sa bio-socio-culturală.

Anul acesta, simpozionul se va desfăşura sub egida evenimentului aniversar al Marii Uniri – adică a centenarului România 100 ani.

Scopul ştiinţific al întâlnirii este analiza antropologică, nu numai a omului în complexitatea sa bio-socio-culturală ci şi a întregii societăţi româneşti, atât la nivel global, cât şi al componentelor sale: populaţia, societatea, sănătatea, economia, mediul înconjurător, amintind astfel doar unele din sistemele principale.

Rămâne la latitudinea fiecărui participant, ca din activitatea ştiinţifică depusă, să prezinte în cadrul simpozionului, acea parte de activitate proprie şi specifică care să ne îmbogaţească tuturor perspectivele de abordare a disciplinei sale din perspectivă antropologică, ce ne reunește într-un colectiv extins de specialişti interesaţi de problematica complexă a fiinţei umane.

Titlul, autorii şi rezumatul comunicarii (vezi fişa de înscriere) sunteţi rugati să le trimiteţi cel târziu până în ziua de Sâmbată, 29 Septembrie 2018 Inscriere online. Se admite doar o singură lucrare ca prim autor. Rezumatele în limbile română şi engleză (aprox. 300 cuvinte) vor apare într-un volum de rezumate (ISSN) – rezumat ce vă rugăm să nu depaşească 10-15 rânduri.

Taxa de participare de 50 Lei (Ron) se achită înainte/concomitent cu trimiterea rezumatului, în contul Asociaţiei Societatea Academică de Antropologie, Filiala Arad: RO68BTRLRONCRT00L2159703 deschis la Banca Transilvania, Agenția Arad. Studenții au acces gratuit la lucrări.

Programul va cuprinde în deschidere câteva micro-conferinţe a câte 15 minute, legate de evenimentul centenar anunțat şi va continua cu aspectele legate de impactul socio-economic, cultural, bio-medical, ș.a.m.d. al contextului general din sfera antropologiei şi a managementului. Programul final va apare în timp util, pe site-ul evenimentului și se va regăsi în mape.

Comunicarea dumneavoastră este de dorit a se încadra în aproximativ 6-7minute maxim; rugăm a evidenția aportul propiu la tema dezbătută - pentru a lăsa loc la întrebări şi comentarii. Comentariile vor fi de maxim 2-3 minute/pers, iar întrebările vor fi strict la subiect.

Lucrarea în extenso (inclusiv tabelele şi figurile) să nu depaşescă 10 pagini, scrise la un rând şi 1/2 - font Times New Roman 14; se va trimite înainte de data Simpozionului, la simpozionantropologic@uav.ro . Pozele vor fi în varianta color (pentru ediția e-book), cu mențiunea că în volumul tipărit ele vor apare alb-negru (conform tradiției și a posibilităților financiare). Lucrările selectate vor fi incluse sub formă de minicapitole în volumul «ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT» .