Modul Pedagogic

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Pentru a putea ocupa un post didactic în învăţământ un absolvent de studii universitare trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I (pentru învățământul gimnazial), urmat de Nivelul II (pentru învățământul liceal).

Studenții Facultății de Științe Exacte au posibilitatea de a urma Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I în paralel cu programul de licență care are incluse în planul de învățământ între disciplinele facultative, pachetul de discipline aferente acestui program. Aceste discipline sunt distribuite după cum urmează:

Anul I:

• Psihologia educației 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

• Pedagogie I. Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

Anul II:

• Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

• Didactica specializării A- Matematică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite (pentru studenții Programului de licență Matematică informatică)

Anul III:

• Didactica specializării B- Informatică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

• Managementul clasei de elevi 1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 3 credite

• Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea A- Matematică/Informatică (în funcție de specializare) – 3 ore/săptămână – 3 credite

• Instruire asistată de calculator 1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 2 credite

• Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea B- Informatică – 3 ore/săptămână – 2 credite

Programul de formare psihopedagogică se încheie cu: Examen de absolvire – Nivelul I, având alocate 5 credite și are ca finalitate obţinerea Certificatului de absolvire al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I.

Pentru a urma acest program de formare, în momentul înscrierii la facultate, se completează o cerere de înscriere suplimentară, urmând ca după dobândirea calității de student, să se plătească o taxă semestrială aferentă cursurilor prevăzute în semestrul respectiv, care se stabilește anual de Senatul Universității.

2018-2019

1. Locatii practică

  • Liceul Teoretic “Adam Müller Guttenbrunn” – pentru Matematică
  • Colegiul Național “Moise Nicoară” – pentru Informatică

  2. Mentori practică

   • Prof. Borlea Maria - pentru Matematică
   • Prof. Cameniță Daniela – pentru Informatică

   3. Coordonatori practică

    • Prof. univ. dr. Dzitac Ioan
    • Lect. univ.dr. Popa Lorena

    4. Ghid practică pedagogică

    • Galerie foto

    Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială - Programe de studiu - Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

    Cod
    Document
    Aprobat