Admitere
Programarea pentru proba interviu admitere programe de master FSEPAS:Universitatea Aurel Vlaicu, Complex M, strada Elena Drăgoi nr. 2-4

Consiliere și evaluare psihologică, 12.09.2022, interval orar 10.00-13.00, sala 223

Servicii de asistență socială, 12.09.2022, interval orar 10.00-13.00, sala 20

Pedagogie Interactivă, Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică, Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici, 12.09.2022, interval orar 11.00-14.00, sala 203

Programul de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, proba aptitudini, 12.09.2022, interval orar 09.00-11.00, sala 124.