Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie partener în proiectul Sustainable Digitalization Goals with YOUth

30.08.2021

Eveniment local multiplicare, Arad, România, 30.08.2021

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie este partener în proiectul Sustainable Digitalization Goals with YOUth ID: 618720-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBY-ACPALA, coordonat de Knowledge Infusion (Serbia) alături de YESD (Vietnam), Disha Foundation (India), Fondacija Studentski Tolar (Slovenia), PEL (North Macedonia) and SSA (Serbia). Proiectul SDGYOU se desfășoară în perioada noiembrie 2020 – februarie 2023.

Obiectivele proiectului vizează identificarea de practici inovatoare atât în ​​furnizarea de servicii digitale pentru tineri, cât și în competențele digitale ale lucrătorilor de tineret, implicarea tinerilor în obiectivele SDG, dezvoltarea de abil

ități, competențe și cunoaștințe în domeniul digitalizării sustenabile dedicate tinerilor și crearea unui spațiu deschis pentru schimbul de bune practici.

Digitalizarea durabilă pe domeniul tineret încurajează învățărarea non-formală prin practici deschise și inovatoare, care vor crește competențele digitale ale organizațiilor partenere și ale lucrătorilor pentru tineret, pentru a contribui la realizarea obiectivelor SDG prin implementarea activităților locale, naționale și internaționale.
În data de 30 august 2021, a avut loc primul eveniment local de multiplicare gazduit de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, la Arad.

Agenda acestei întâlniri a cuprins: prezentarea obiectivelor SDG, prezentarea obiectivelor proiectului, prezentarea echipei de implementare și prezentarea activităților ce vor fi implementate pe perioada desfășurării proiectului. A fost adresat un cuvânt de deschidere de către d-na Decan, Prof.univ.dr. Alina Roman, d-na Director de Departament Conf.univ.dr. Anca Egerău, d-na Prodecan Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen și dl. Prodecan Conf.univ.dr. Tiberiu Dughi. Obiectivele proiectului au fost prezentate de Coordonator proiect Conf.univ.dr. Dana Rad. A urmat o sesiune de informare moderată de echipa de implementare a proiectului: Conf.univ.dr. Evelina Balaș, Conf.univ.dr. Alina Costin, Conf.univ.dr. Alina Breaz, Lect.univ.dr. Henrietta Torkos, Lect.univ.dr. Dana Dughi, Asist.univ.dr. Adela Redeș, Asist.univ.dr. Rucsandra Hossu și Asist.univ.dr. Editha Coșarbă.

La acest prim eveniment local de multiplicare au participat 50 de cadre didactice din învățământul preșcolar și primar din Județul Arad.