Mid-term meeting SDGYOU: SUSTAINABLE DIGITALIZATION GOALS WITH YOUTH Facultatea de Științe ale Educației Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Dezvoloate Inovare în Psihologie 15-18 noiembrie 2022

18.11.2022
Cod
Document
Aprobat