An universitar 2019-2020

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III

PIPP, PH ȘI PS

DATE IMPORTANTE PRIVIND CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

DATAACTIVITATEA

25.05. - 5.06.2020

PIPP, PS, PH
Presesiune sem. II - colocvii
2-3.06.2020Restanțe examene aferente semestrului I reprogramate din 11-13 martie 2020
4.06.2020Restanțe colocvii aferente semestrului I reprogramate din 11-13 martie 2020

5.06.2020

PIPP, PS, PH
Restanțe colocvii aferente semestrului II din anii I, II și III

22.06.- 5.07.2020

PIPP, PS, PH
Sesiune examene aferente semestrului II, anul III

6.07.2020

PIPP, PS, PH
Restanțe examene aferente semestrului II din anii I, II și III

7.07.2020

PIPP, PS, PH
Reexaminări aferente tuturor sesiunilor din anii I, II și III și măriri de notă

8.07. 2020

PIPP
Înscriere pentru examenul de licență PIPP

9.07. 2020

PH, PS
Înscriere pentru examenul de licență PH și PS

10-11.07. 2020

PIPP
Examen licență PIPP

13.07.2020

PH, PS
Examen licență PH și PSSusţinere a lucrărilor de Licenţă/Master

  • Tabel cu datele de depunere şi susţinere a lucrărilor de Licenţă/Master 2019 - 2020

Programarea înscrierii la Licenţă şi Master şi susţinerea examenelor de Licenţă şi Disertaţie sesiunea iulie-august 2020

Nr

crt

Program de studiu

Responsabili

Data depunerii dosarului

Susţinerea examenului

Licență

1

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Asist.univ.dr. Torkos Henrietta

Asist.univ.drd. Redeş Adela

8 iulie

10 iulie

11 iulie

2

Psihopedagogie specială

Asist.univ.dr. Coşarbă Edita

9 iulie

13 iulie

3

Psihologie

Lect.univ.dr. Vancu Gabriela-Sorina

9 iulie

13 iulie

4

Asistenţă socială

Conf.univ.dr. Breaz Alina-Maria

21 iulie

28 iulie

Master

1

Politicii şi strategii în formarea competenţelor pentru cariera didactică

Conf.univ.dr. Balaş Cornelia-Evelina

30 iulie

3 august

2

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Lect.univ.dr. Ignat Sonia-Carmen

30 iulie

5 august

3

Pedagogie interactivă

Conf.univ.dr. Rad Dana-Veronica

30 iulie

4 august

4

Servicii de asistenţă socială

Conf.univ.dr. Bran Renate-Liliana

31 iulie

7 august

5

Consiliere şi evaluare psihologică

Lect.univ.dr. Ignat Sonia-Carmen

31 iulie

6 august