Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie partener în proiectul Sustainable Digitalization Goals with YOUth

14.07.2021

Kick-off Meeting Ljubljana, Slovenia, 10-13.07.2021

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Stiințe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie este partener în proiectul Sustainable Digitalization Goals with YOUth ID: 618720-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBY-ACPALA, coordonat de Knowledge Infusion (Serbia) alături de YESD (Vietnam), Disha Foundation (India), Fondacija Studentski Tolar (Slovenia), PEL (North Macedonia) and SSA (Serbia). Proiectul SDGYOU se desfășoară în perioada noiembrie 2020 – februarie 2023.

Obiectivele proiectului vizează identificarea de practici inovatoare atât în ​​furnizarea de servicii digitale pentru tineri, cât și în competențele digitale ale lucrătorilor de tineret, implicarea tinerilor în obiectivele SDG, dezvoltarea de abilități, competențe și cunoaștințe în domeniul digitalizării sustenabile dedicate tinerilor și crearea unui spațiu deschis pentru schimbul de bune practici.

Obiectivele SDG https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Digitalizarea durabilă pe domeniul tineret încurajează învățărarea non-formală prin practici deschise și inovatoare, care vor crește competențele digitale ale organizațiilor partenere și ale lucrătorilor pentru tineret, pentru a contribui la realizarea obiectivelor SDG prin implementarea activităților locale, naționale și internaționale.

În perioada 10-13 iulie 2021 a avut loc prima întâlnire de coordonare, gazuduită de Fondacija Studentski Tolar (Slovenia) la Ljubljiana.
Agenda acestei întâlniri a cuprins: confirmarea obiectivelor, activităților și responsabilităților partenerilor, agrearea standardelor de calitate pentru produsele intelectuale care trebuie livrate, elaborarea și agrearea planului de lucru detaliat pentru prima parte a perioadei de implementare.

Principalele activități ale proiectului vizează organizarea de Info Days pentru promovarea obiectivelor SDG, seminarii, Workshop-uri, un curs de formare și o Conferință Internațională. Detalii despre proiect, parteneriat și viitoarele activități ce vor fi organizate pot fi gasite pe site-ul proiectului.