Comisii FSEAPASFACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.Membrii Consiliului Facultății:

Prof. univ. dr. Alina-Felicia ROMAN

Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN

Conf. univ.dr. Anca-Manuela EGERĂU Conf. univ. dr.Tiberiu-Sandu DUGHI

Conf. univ. dr. Evelina-Cornelia BALAŞ Lector.univ.dr. Sonia –Carmen IGNAT Kovacs Graziella – III PH

Safta Elena-Florinela – II PH


2.Consiliul Departamentului de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială:

Conf. univ.dr. Anca Manuela EGERĂU Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN

Conf. univ. dr.Tiberiu -Sandu DUGHI Conf. univ.dr. Alina COSTIN

Conf. univ. dr. Camelia –Nadia BRAN


3.Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Alina- Felicia ROMAN Prof. univ. dr. Dorin- Nicuşor HERLO

Conf. univ.dr. Tiberiu -Sandu DUGHI Conf. univ. dr. Alina COSTIN


4.Comisia pentu consiliere şi orientare profesională:

Preşedinte: Lect. univ. dr. Ovidiu –Florin TODERICI

Lect. univ.dr. Maria – Mioara LAZĂR Lect. univ. dr. Sonia –Carmen IGNAT Lect.univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI Student Corina BUCUR


5.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN

Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU

Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ Conf. univ. dr. Nadia-Camelia BRAN

Conf.univ.dr. Alina-Maria BREAZ Studentă Mădălina BÎŞCA


6.Comisia pentru relaţii internaţionale:

Preşedinte: Lect .univ. dr. Dana-Veronica RAD Prof. univ. dr. Gabriela KELEMEN

Asist.univ.drd. Rucsandra HOSSU Student Noemi ZAMBORI


7.Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

Preşedinte: Lect. univ.dr. Alina- Maria BREAZ

Asist .univ. dr. Edgar DEMETER Student Ioana SIN


8.Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Renate-Liliana BRAN

Lect.univ.dr. Gabriela -Sorina VANCU Conf. univ. dr. Dana-Veronica RAD


9.Comisia de audit intern în procesul de învăţământ şi cercetare:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Evelina BALAŞ

Prof. univ. dr. Lavinia BETEA

Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ Lect. univ.dr. Gabriela -Sorina VANCU

Lect.univ.dr. Dana-Eugenia DUGHI


10.Comisia de orar:

Preşedinte: Lect. univ. dr. Sonia -Carmen IGNAT

Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI

Conf. univ.dr. Evelina –Cornelia BALAŞ Asist. univ.dr. Edgar DEMETER

Asist.univ.drd. Editha COŞARBĂ


11.Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ: Preşedinte: Conf. univ. dr. Anca Manuela EGERĂU

  Conf. univ. dr. Tiberiu -Sandu DUGHI Conf.univ.dr. Alina COSTIN

  Conf.univ.dr.Camelia-Nadia BRAN


  12.Comisia ALUMNI

  Preşedinte: Lect. univ.dr. Gabriela-Sorina VANCU

  Asist.univ.drd. Henrietta TORKOS Asist. univ.drd. Adela REDEȘ

  Asist.univ.drd. Roxana CHIŞ

  Student: Alina BONDEA –PH III


  13.Comisia de burse:

  Preşedinte: Conf.univ.dr. Tiberiu –Sandu DUGHI

  Student: Graziella KOVACS – PH III

  Student: Roana-Diana ORZEAŢĂ – PIPP II

  Student: Naomi MICULESCU – AS III

  Secretar şef facultate: Mihaela-Anca HĂDEAN


  14.Comisia ERASMUS

  Preşedinte: Lect.univ.dr. Sonia-Carmen IGNAT

  Prof. univ. dr. Alina -Felicia ROMAN

  Prof. univ. dr. Mihaela ARDELEAN - GAVRILĂ Conf. univ. dr. Anca -Manuela EGERĂU

  Conf. univ. dr. Dana – Veronica RAD